Week 8: CAVA vzw

Wat is CAVA?! 

CAVA?! zet zich in op twee luiken. Enerzijds willen we mensen zoveel mogelijk aanzetten om over hun eigen kwetsbaarheden te praten. Om ware gevoelens en kopzorgen te delen. 

Anderzijds willen we mensen stimuleren om anderen werkelijk de gelegenheid te bieden om dit soort dingen te delen. Om ontvankelijk te zijn. 

CAVA?! is een vzw die de noodzaak van psychische weerbaarheid publiekelijk wil maken. We trachten een verbindende factor te zijn tussen mensen onderling maar ook tussen mensen en hulpverlening. 

Met CAVA?! organiseren we drempelverlagende projecten die hierop inspelen. Interactieve momenten, ervaringsavonden gecombineerd met een creatieve tentoonstelling, pakketten voor scholen, … Vaak ook in samenwerking met externe vormgevers. 

We proberen op sociale media actief te zijn en verschillende, mogelijke tools mee te geven. In de hoop mensen aan te zetten tot denken en doen. Dit gebeurt voornamelijk op Instagram en Facebook onder de naar cava_vzw.

Wie staat er achter CAVA?! 

CAVA?! werd opgericht door Femke Marien en Steffi Soethoudt. Maar waarom? In 2018 werd Steffi opgenomen op een psychiatrische afdeling omwille van een depressie, angststoornis en PTSS (Post Traumatisch Stress Syndroom). Zij besloot, in tegenstelling met voordien, open te communiceren door er foto’s over te posten op haar Instagramprofiel. Femke en Steffi waren doorheen de jaren uit elkaar gegroeid en hadden weinig contact. Toch reageerde Femke op de posts met een welgemeende “hoe is’t?” in een berichtje. Wanneer Steffi hier eerlijk op antwoordde en toegaf dat ze behandeld werd in de psychiatrie, wist Femke niet wat te zeggen. Ze was oprecht geïnteresseerd maar wanneer niet het standaard/ verwachte antwoord ‘Het gaat wel, bedankt’, kwam,  besefte ze hoe wij niet met kwetsbaarheden kunnen omgaan. Hoe absurd het was dat wij zo moeilijk over zulke thema’s kunnen praten. Niet veel later werkten Femke en Steffi hun verontwaardiging samen uit voor een schoolproject. Dit was wat ze wilden: actief zijn omtrent een onderwerp dat nog steeds meer aandacht nodig heeft. Ze besloten hier verder in te gaan met vzw CAVA?! om mensen te sensibiliseren aan de hand van allerlei activiteiten zoals een lezing, tentoonstelling, fotoreportage,… 

Ondertussen hebben zij een heel team achter zich staan. Ook Yoni Soethoudt, Victor Marien en Louise-Marie Van Roy zetten hun schouders mee onder dit project. 

Contact opnemen met CAVA vzw?

Facebook: https://www.facebook.com/CAVAvzw

Leave a Reply